-= ระบบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 =-- ::.


ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครสอบ 0897062052 และ 0816423381สถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนปกติ
วันที่ ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
วันที่ 9 มี.ค. 65 33 43 11 34 121
วันที่ 10 มี.ค. 65 25 32 9 8 74
วันที่ 11 มี.ค. 65 40 78 12 13 143
วันที่ 12 มี.ค. 65 25 70 10 10 115
วันที่ 13 มี.ค. 65 19 44 9 8 80
รวม 142 267 51 73 533
409 124
( หมายเหตุ : ยอดรับสมัครนักเรียนเข้า ม.4 ประเภทรับตรง จำนวน 414 คน )

จำนวนนักเรียนที่เข้าระบบพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อแล้ว
ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
143 267 51 74 535
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ [ Administrator ] 

Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   


----- //1 //11 //12 //13 //14 //15 //21 //22 //23 //24 //25 //31 //32 //33 //34 //35 //41 //42 //43