-= ระบบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 =-- ::.


ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครสอบ 0816423381สถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนปกติ
วันที่ ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
วันที่ 11 มี.ค. 66 64 115 13 21 213
วันที่ 12 มี.ค. 66 29 55 10 21 115
วันที่ 13 มี.ค. 66 17 38 6 18 79
วันที่ 14 มี.ค. 66 28 37 22 11 98
วันที่ 15 มี.ค. 66 9 25 11 8 53
รวม 147 270 62 79 558
417 141
( หมายเหตุ : ยอดรับสมัครนักเรียนเข้า ม.4 ประเภทรับตรง จำนวน 438 คน )

จำนวนนักเรียนที่เข้าระบบพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อแล้ว
ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
148 270 63 79 560
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ [ Administrator ] 

Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   


----- //14