-= ระบบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 =-- ::.
สำหรับผู้ดูแลระบบ [ Administrator ]

User :
      Password  : .
                 


Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   


-----