-= ระบบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 =-- ::.


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 2567
กำหนดการรับสมัคร
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต      ห้องเรียนพิเศษ E.P.     ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ
  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต      ห้องเรียนพิเศษ E.P.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ
 

ประเภทห้องเรียนปกติ
  ประเภทในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ
  ประเภททั่วไปและรับตรง ม.3 โรงเรียนเดิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ
 

ติดต่อสอบถาม  081-6423381 งานวิชาการ โทร 055-265000 ต่อ 1152

สถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนปกติ
วันที่ ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
วันที่ 9 มี.ค. 67 82 94 15 34 225
วันที่ 10 มี.ค. 67 34 61 5 12 112
วันที่ 11 มี.ค. 67 30 48 23 12 113
วันที่ 12 มี.ค. 67 14 35 15 19 83
วันที่ 13 มี.ค. 67 13 20 15 14 62
รวม 173 258 73 91 595
431 164
( หมายเหตุ : ยอดรับสมัครนักเรียนเข้า ม.4 ประเภทรับตรง จำนวน ..... คน )

จำนวนนักเรียนที่เข้าระบบพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อแล้ว
ม.1 ม.4 รวม
ในเขต ทั่วไป ชาย หญิง
174 258 74 91 597
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ [ Administrator ] 

Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   


-----