Untitled Document
Untitled Document

มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูวลัย สีดา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานห้องสมุด)
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา จันทร์คำ
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวณฐริกา แจ่มใส
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 
นายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013