Untitled Document
Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 3  คน

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์
  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งข้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  
  กิจกรรมการสอนเสริม TGAT และ TPAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การติววิชา TGAT 2 การคิดอย่างมีเห็นผล โดยนายสิทธิพงศ์ บุญคง (อ.บอล)   
   พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6      
อ่านเพิ่มเติม
-------- ::   ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด   :: --------
   ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.พ.

   ประชาสัมพันธ์นักเรียน

 จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65


 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013