Untitled Document
Untitled Document
          
          


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์
  ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564   
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมร่วมพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธ   
   ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูสู่รั้วม่วงขาว     
อ่านเพิ่มเติม
-------- ::   ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด   :: --------
   ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.พ.

   ประชาสัมพันธ์นักเรียน

 นายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013