Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 2  คน

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     ประชุมผู้ปกครองโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ระดับชั้น ม.๓
     ประชุมผู้ปกครองโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ระดับชั้น ม.๒
     ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
     ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.
     ๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาคูราชชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐
     รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์
     พ.พ.ร่วมกิจกรรม "ผอ.เขตพบเพื่อนครู"
     ประชุมผู้ปกครองโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
     การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
     กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ จากทั้งหมด 198 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1975 เรคอร์ดจ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65


 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013