Untitled Document
Untitled Document
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
     การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
     กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
      พ.พ.รับการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
     ยินดีต้อนรับโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน EP และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
     พ.พ.เป็นศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาเขตนเรศวร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
     การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
     การประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 / 2565
     ต้อนรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
     พ.พ.ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 /2565
หน้าที่ จากทั้งหมด 180 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1792 เรคอร์ดนายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013