Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     พ.พ.รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566
     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     ขอแสดงความยินดีนักกีฬายูโดและยูยิตสูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ แม่ฮ่องสอนเกมส์
     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งที่ 6/2566
     ประชุมผู้ปกครองโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
     ประชุมผู้ปกครองโครงการสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
     พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566.
     ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
     แสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     พ.พ.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
หน้าที่ จากทั้งหมด 208 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 2072 เรคอร์ดจ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013